گردنبند سنگی

لاجورد

150,000 تومان

حدید

300,000 تومان

عقیق و جاسپر

150,000 تومان

کوارتز صورتی

400,000 تومان

لابرادوریت

300,000 تومان

جاسپر

80,000 تومان

مالاکیت

400,000 تومان

درخت زندگی

120,000 تومان

درخت زندگی ( لابرادوریت،آمیتیست )

120,000 تومان

درخت زندگی ( لاجورد،لابرادوریت،آمیتیست،عقیق،سیترین،جاسپر )

120,000 تومان

درخت زندگی ( آمیتیست )

80,000 تومان

درخت زندگی ( چشم ببر )

120,000 تومان